Zastrzeżenia prawne

Materiały dostępne na stronie internetowej dostępnej w domenie [domekwchorwacji.pl] („Materiały”) dotyczą propozycji nabycia domku kampingowego, a także zawarcia umowy jego dzierżawy z operatorem SiCamp na okres 5 lat z czynszem dzierżawy w kwocie netto równej w skali roku 8% ceny netto nabycia domku, za pośrednictwem Alpha Bridge Broker sp. z o.o.

Materiały nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 661 Kodeksu cywilnego. Wszelkie kalkulacje i dane dotyczące potencjalnych przychodów lub rentowności mają charakter przykładowy i mogą ulegać zmianą w zależności od powierzchni domku, jego ceny, warunków umowy dzierżawy, a także cen stosowanych w campingu, na którym będzie ustawiony.

Wskazana w Materiałach kwota przychodu stanowi prognozowany roczny przychód netto (bez podatku VAT, jednak przed naliczeniem podatku dochodowego) z tytułu dzierżawy lokalu na podstawie umowy zawartej z operatorem SiCamp. Wszelkie dane zawarte w Materiałach nie uwzględniają kosztów związanych z podatkami, nabyciem, utrzymaniem i sprzedażą domku. Koszty związane z jego ustawieniem i utrzymaniem na Campingu ponoszone będą w całości przez dzierżawcę.

Ewentualne przyszłe przychody z dzierżawy nie są gwarantowane. Nabywając domek należy liczyć się z możliwością spadku jego wartości rynkowej, a także ograniczoną możliwością zbycia w określonym czasie oraz kosztami ponoszonymi w związku z ich utrzymaniem i koniecznością spełnienia lokalnych wymogów co do formy lub treści czynności dotyczącej nieruchomości.

Autorzy Materiałów dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zamieszczone były kompletne i zgodne z prawdą, nie są jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Ceny i inne wartości przedstawione w niniejszym materiale mogą jednak ulegać zmianie, w szczególności w zależności od decyzji sprzedającego, a wszelkie wyliczenia dotyczące przyszłej wartości nieruchomości mają wyłącznie charakter przykładowy. Inwestując w domki kempingowe należy liczyć się z możliwością spadku ich wartości rynkowej. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, doradczych czy podatkowych.

ALPHA BRIDGE BROKER sp. z o.o. ul. Wincentego Rzymowskiego 31 31, 02-697 Warszawa